BCC Xiphias
Xiphias_Charging_Onward
Xiphias_Coachroof
Xiphias_Hard_Dodger

Xiphias_on_the_travelift_at_Phuket
Xiphias_takes_to_the_water_again